Energetické údaje

  • Nulový dom spotreba 0 až 5 kWh/m² rok
  • Pasívny dom spotreba 5 až 15 kWh/m² rok
  • Nízkoenergetický dom spotreba 15 až 50 kWh/m² rok
  • Energeticky úsporný dom spotreba 50 až 70 kWh/m² rok
  • Súčasný štandard spotreba 70 až 100 kWh/m² rok
  • Energeticky náročné domy spotreba viac ako 100 kWh/m² rok