Heluz domy

Brúsené tehly HELUZ FAMILY

majú najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti na českom trhu, v porovnaní s ostatnými materiálmi pre jednovrstvové murivo. Požiadavky pre nízkoenergetické stavanie spĺňajú už pri šírke muriva 380 mm, a to bez ďalšej investície do jeho zateplenia. Toto murivo s vonkajšou tepelnoizolačnou omietkou dosahuje hodnotu súčiniteľa prestupu tepla U = 0,21 W/m2K. Jednovrstvové obvodové murivo šírky 440 mm, ktoré je u zákazníkov najviac žiadané, dosahuje hodnotu súčiniteľa prestupu tepla U = 0,17 W/m2K. Murivo z blokov FAMILY šírky 500 mm má rovnaké tepelnoizolačné vlastnosti ako 4,5 m hrubá stena z klasických plných tehál, alebo 25 cm polystyrénu. Súčiniteľ prestupu tepla muriva s vonkajšou tepelnoizolačnou omietkou je 0,15 W/m2K a spĺňa požiadavky aj pre pasívne domy.

Výhody:

vysoké izolační vlastnosti
snadné navrhování v komplexním systému HELUZ
jednotný modulový systém
styk svislých spár na pero a drážku bez maltování
jednoduché a rychlé zdění
nízká spotřeba malty
vhodný keramický podklad pod omítku
nízký difúzní odpor při prostupu vodní páry
hygienická nezávadnost