Služby

  • Vypracovanie dokumentácie a projektu v celom rozsahu

  • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

  • Výkon činnosti stavbyvedúceho

  • Výkon činnosti stavebného dozoru

  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

  • Verejné obstarávanie